Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Data and Information Portal

Project Info

About |  Project II |  Project I |  Vooronderzoek 

Nadat het plan van aanpak, opgesteld binnen het vooronderzoek geimplmenteerd werd voor het NIOO-CEME, zal tijdends het tweede project meer aandacht gaan naar de twee andere centra. Hierbij zal de NIOO metadata en data catalogus verder uitgebreid worden met databeschrijvingen van het CTE & CL. Er zal ook meer aandacht besteed worden aan de opleiding van specifieke personen binnen de respectievelijke NIOO centra aldus het databeheer volledig zelf in handen te nemen.

Op ieder instituut zal tevens een 1-daagse data dag georganiseerd worden waarop de wetenschappers van het NIOO hun data kunnen opladen op het NIOO dataportaal.


Onderzoeksdata-assistenten opleiden en begeleiden

VLIZ zal bij het CTE en CL (indien wenselijk bij CEME) per (toekomstige) werkgroep een aangewezen contactpersoon opleiden tot onderzoeksdata-assistent. Het VLIZ geeft deze personen een 2 of 3-daagse vaardigheidstraining in de omgang met het archiefsysteem zodat personen kunnen assisteren bij het archiveren van de data. VLIZ zal deze personen verder begeleiden doorheen het project. Deze personen worden binnen de werkgroep dan tevens het centrale aanspreekpunt voor het archiveren van data. Voordeel van deze opzet is bovendien dat het archiveren beter in de organisatie kan worden ingebed. De onderzoeksdata-assistenten zouden moeten beschikken over de volgende eigenschappen: (1) nauwkeurig, (2) affiniteit met computers en (3) voldoende kennis van het vakgebied. De medewerkers van het VLIZ verwachten dat dit hele traject de personen dit jaar (inclusief de 2 à 3-daagse opleiding) maximaal 10 werkdagen zal kosten.


Inventarisatie en archiveren van data bij CTE en CL

Het vooronderzoek bij het CTE en CL zal door het VLIZ en de contactpersonen worden uitgevoerd, waarbij het VLIZ de infrastructuur zal leveren en de contactpersonen de vakinhoudelijke kennis: het VLIZ en de contactpersonen zullen dus gezamenlijk inventariseren en archiveren bij CTE en CL. VLIZ zal aangepaste datatypes ontwikkelen zodat de verscheidenheid aan data op het CL en het CTE kunnen gearchiveerd worden.


Inventarisatie en archiveren van data bij CEME

VLIZ zal verder initiatief nemen om de dataset catalogus en archief van NIOO-CEME aan te vullen. Dit zal gebeuren eventueel samen met de aangestelde onderzoeksdata-assistenten op het CEME. Hierbij zal VLIZ in samenspraak met de werkgroepleiders de integratie faciliteren van relevante mariene datasets naar internationale en Europese datasystemen (Scheldemonitor, EurOBIS, EMODNet).


Een ééndaagse “kick off archivering” op alle centra

Als kick off voor het daadwerkelijk archiveren door alle onderzoekers wordt op alle drie de centra een ééndaagse ‘data dag’ georganiseerd. Tijdens deze dag geven de VLIZ medewerkers een inleiding in het archiveren met demonstratie en voorbeelden, en een hands-on deel waarbij de deelnemers daadwerkelijk zelf (onder begeleiding) kunnen gaan archiveren. Deze ‘data dag’ is bedoeld voor alle “data-producenten”.


Onderhouden datasystemen, Aanmaken data templates & Data citation

VLIZ zorgt voor het technisch onderhoud, technische administratie, back-up en updates van het documentatie en archief systeem. VLIZ zal zorgen voor een ‘dump’ van de gearchiveerde bestanden van het NIOO zodat een kopij fysisch beschikbaar is op het NIOO. VLIZ zal voor de verschillende datatypes aanwezig op het NIOO instituut verschillende templates aanmaken en de reeds gemaakte templates aanpassen waar nodig. VLIZ zal alle datasets voorzien van een unieke datacitatie.
This website has been set up to display the results of data and information management project at NIOO
Hosted by the Flanders Marine Institute (VLIZ) Helpdesk